Informácie

OM0OUX - Rádioamatérsky prevádzač v pásme 70cm

TX Frekvencia: 439.150 MHz
RX Frekvencia: 431.550 MHz
CTCSS: RX - 77 Hz TSQ
Nadmorská výška: 1022 m.n.m.
Výkon: 10W z TRX
Lokátor: JN98KJ  /  Sitno
Anténa: Diamond X-200 (dodal OM1AI)
TRX: HIP 2000 (dodal OM1AI)
Duplexer: TX RX Systems INC, model 28-70-15H (dodal OM3LU) + RX filter   
Napájanie: Spínaný zdroj 4A 12V (dodal OM1VL)

Veľké poďakovanie patrí Tonovi OM1AEG a Filipovi OM1AI za poskladanie, spustenie a následný dohľad nad prevádzkou OM0OUX rádioamatérskeho prevádzača v pásme 70cm na Sitne.

Pravidelný OM0OUX.NET

Je organizovaný hlavne za účelom oživenia slovenských rádioamatérskych aktivít, celkového oživenia éteru a "ham-turistiky" (portable a mobile prevádzky). Táto aktivita má však v neposlednom rade viesť aj k motivácii budúcich (nateraz iba počúvajúcich) a začínajúcich rádioamatérov. 

Kedy sa OM0OUX.NET koná?
Streda: Od 20:00 miestneho času - moderovaný "krúžok" staníc
Piatok: Od 20:00 miestneho času - moderovaný "krúžok" staníc
(Poznámka: stanice vysielajú v tom poradí, v ktorom do krúžku vstúpili a stanica, ktorá sa prihlási neskôr bude automaticky radená na koniec tohto poradia)
Sobota / Nedeľa: Celodenný OM0OUX.NET, preferovaná je prevádzka portable/mobile + stanice vysielajúce z domáceho QTH.
Dôležité: Nakoľko cez víkend nie je určený čas, tak by bolo veľkým prínosom, keby každý komu to umožňuje čas alebo ho trávi vo svojom hamshacku, na kopci, v lese, na rybách ... monitoroval frekvenciu prevádzača a na prípadné výzvy reagoval.

Kto je moderátorom OM0OUX.NET (streda a piatok) a čo je jeho úlohou?
Moderátorom sa automaticky stáva stanica, ktorá "krúžok" započne a dá prvú výzvu v danom čase.
Úlohou moderátora je nasledovné:
  • viesť jednoduchý zoznam a poradie zúčastnených staníc, ktorý po skončení môže, ale nemusí odoslať na info@om0oux.net
  • dbať na dodržiavanie hamspiritu a správneho poradia vysielajúcich staníc
  • v prípade nejakých zistených nezrovnalostí upozorniť predmetnú stanicu na jej chybu, keď sám príde na rad (počas svojej relácie v krúžku)
Vaše nápady, postrehy a zmenové návrhy prosím zasielajte na info@om0oux.net alebo na to využite náš kontaktný formulár, ktorý nájdete v menu.