Odkazy na zaujímavé webstránky

www.integrac.sk   -   Rádioklub Banská Bystrica
www.cq.sk   -   Slovenský hamradio portál
www.hamradio.sk   -   Portál Slovenského Zväzu Rádioamatérov
http://www.depe.sk/omcb/index.php   -   OM Callbook
http://www.depe.sk/index_m.php   -   Rádioamatérske správy OM9HQ
https://aresom.wordpress.com/   -   Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S.
https://sites.google.com/site/prevadzace/   -   Zoznam rádioamatérskych prevádzačov na území Slovenska
http://sota.telesweb.sk/   -   SOTA Slovakia
http://omff.wz.sk/   -   OM Flóra Fauna